Погребални процедури в България

За транзакции на погребение в България има определени процедури . За починалите Български граждани в Турция, за да бъдат прехвърлени в своята или друга държава се изискват документи от компетентните органи. Първоначалното нещо за погребалните работи в България е необходимо да получите смъртен акт за починалия. Издаването на свидетелство за смъртен акт варира според мястото на смъртта. Ако смъртта на българския гражданин е настъпила у дома по естествени причини, се свързва с общината към която са и се иска лекар. Лицето се проверява от лекаря, който идва в къщата, смъртта се потвърждава и се издава свидетелство за смърт. Смъртен акт се издава от болничния лекар за лицето, което е починало поради естествени причини в болницата. Ако смъртта е настъпила поради съдебно събитие, свидетелството за смърт се издава от съответната прокуратура. Ако починалия бъде откаран за изследване в Института по съдебна медицина, свидетелството за смърт се дава от съответната институция.

Необходими документи за транзакции на погребение в България

След издаване на свидетелството за смърт, съответното звено трябва да информира областната дирекция за населението, където е настъпила смъртта. Формула С (многоезичен акт за смърт), която е необходима за погребението в България се получава от службата по вписванията след уведомление за смърт. След като се получи свидетелство за смърт и Формула С, трябва да се получи разрешение за път от общината. Разрешението за пътуване е сред документите, необходими за превоза на тялото и заминаването му в чужбина. За да бъде транспортирано тялото в България, трябва да се направят и процедури за балсамиране. Извършеният процес трябва да бъде записан и изготвен доклад. Процесът на балсамиране е процес на почистване и дезинфекция на тялото. След получаване на необходимите документи, българското консулство издава консулско удостоверение на починалото лице за погребението.

За погребението в България е задължително да се получат всички документи, споменати досега, напълно и точно. Тялото на починалия може да бъде изпратено в България по пътнически транспорт или по въздушен път. Трябва да бъдат изпълнени някои условия, за да се извърши транспортът по въздушен начин. На първо място, ковчегът трябва да бъде избран според транспорта за погребение в чужбина. Тялото трябва да бъде поставено в олово, метал, цинк или твърд дървен ковчег. Също така трябва да се увие плътно в чувал / платно. В рамките на погребалните дейности в България ковчегът трябва да бъде опакован по начин, който да не мирише и да изтече. Ако причината за смъртта е инфекциозно заболяване, ковчегът трябва да бъде запоен, плътно затворен и запечатан на етапа на приемане.

За погребението на починалия български гражданин авиокомпаниите изискват смъртния акт и консулското решение с превод на турски език. Споменатите документи трябва да бъдат доставени на авиокомпанията заедно с погребението. Освен това авиокомпаниите изискват информация за придружителя, когато трупът се изпраща в чужбина. Ако няма придружаващо лице, информацията за това кой ще получи трупа в държавата по местоназначение трябва да бъде предоставена на авиокомпаниите. За да се транспортира тялото в чужбина, трябва да се подаде заявление и до митническото учреждение.

Документи, изисквани от дирекция "Митници"

  • Свидетелство за смърт (Трябва да се посочи дали има инфекциозно заболяване)
  • Формула С (многоезичен акт за смърт)
  • Разрешение за път
  • Доклад за балсамиране

В митницата трябва да се подаде пълно заявление с гореспоменатите документи. Също и за погребални трансфери по пътнически транспорт горепосочените документи трябва да бъдат представени в граничното митническо учреждение. В обобщение, нещата, които трябва да се направят за погребението в България, според смъртния статус са; смъртния акт от съответния орган, формула С от дирекцията на населението, пътното разрешение от свързаната община, доклада относно процедурите за балсамиране. Българското консулство издава удостоверение за одобрение за погребението и посоченият документ също трябва да бъде предоставен. Ако погребението до България ще се извършва по въздушен транспорт, необходимите документи трябва да се представят на авиокомпанията и митническото учреждение на летището, а ако транспортът ще се извършва по пътнически транспорт, документите трябва да се представят на граничната митница .

Ana Menü

Duyurular

Bulgaristan'a Girişlerde Schengen Yasağı Olanlar Dikkat!

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığında Avrupa Parlementosu ile arasındaki anlaşmaya göre; Schengen ülkelerine giri...
2023-08-03 17:38:42

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

31 Mayıs 2021 tarihli Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelge ile gerekli şart...
2023-08-03 17:38:27

Bulgaristan Konsolosluklarının Yılbaşında Kapalı Olduğu Günler

Değerli ziyaretçimiz; Bulgaristan Büyükelçiliği Ankara Bulgaristan Başkonsolosluğu İstanbul Bulgaristan Konsolosluğu Edirne Bulg...
2023-08-03 17:22:46

Bulgaristan Covid-19 Seyahat Güncellemesi

2020 Mart ayı  itibarıyla etkisini gösteren Covid-19 pandemisi seyahat kurallarının da periyodik aralıklarla değişmesine sebep olmaktadı...
2023-08-03 17:22:05
Tüm Duyurular
Погребални процедури в България