Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

31 Mayıs 2021 tarihli Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelge ile gerekli şartları taşıyan kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmaları gündeme gelmiştir. Bu genelge ile Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı olup Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin birinci dereceden yakınları da (kişinin anne ve babası, eşi ve çocuğu) Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Yayımlanan son genelge öncesinde ilk olarak Türk vatandaşlarının birinci derece akrabaları olan ancak Türk vatandaşı olmayan kişilere, aylık 53 lira prim ödeme karşılığında Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sunulmuştu. İkinci olarak ise göçmen vatandaşların pasaport süresince ikamet izni alması kolaylaşmıştı.

31 Mayısta yayımlanan son genelgeyle artık istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmanın önü açılmıştır. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ortaya çıkan bu uygulama sonucunda Bulgaristan vatandaşlarına da istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanma hakkı doğmuştur.

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

 Vatandaşlık işlemleri için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar;

 • Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova vatandaşı olmak veya anılan ülkelerin haymatlosu olmak
 • 01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmak,
 • Birinci dereceden yakınlarının (anne-baba, eş, çocuk) Türk vatandaşı olması veya Türkiye’de haymatlos olanlar
 • Türkiye’de oturma izin olması

İstisnai Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin gerekli belgeleri ikamet yerindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne sunmaları halinde başvurular gerçekleştirilmiş olur.

Başvuru için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Formu (VAT-4)
 2. Vatandaşı olduğu ülkenin pasaportu veya benzeri belge. Kişi vatansız ise vatansız olduğuna dair onaylı belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 3. Anne ve babanın velayeti altında olan ve Türk vatandaşlığı kazanılması istenen çocuklar için, yurtiçinde noter ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösterir belge veya onaylı Türkçe tercümesi (usulüne göre onaylanmış olmalı)
 4. Medeni hal belgesi. (evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi)
 5. Doğum belgesi (kişinin kimlik bilgilerini içermeli) veya nüfus kayıt örneği (evli ise eş ve çocuklarının aile bağının kanıtlanması için)
 6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa doğum tarihinin tamamlanması için ülkenin yetkili makamlarından alınmış belge.
 7. Hizmet bedelinin yatırıldığına dair dekont/makbuz. (Maliye veznesine)
 8. 2 adet biometrik fotoğraf. (50x60 mm ölçülerinde, arka fon beyaz, ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen)

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyen Kişilerin Dikkatine!

 • Formun elektronik ortamda doldurulması gerekir. (büyük harfle, arial formatında ve 8 punto büyüklüğünde) Eğer elektronik ortamda doldurulamıyorsa tükenmez ya da dolma kalemle doldurulabilir.
 • Formu doldururken isim ve soy isimlerde kısaltma yapmayınız.
 • Çocuk sayısı 3 ten fazla olursa yeni bir form doldurulur. Ancak formun sadece çocuk alanı doldurulup imzalanmalıdır.
 • Form doldururken alan yeterli gelmez ise ikinci bir form kullanılır ve sadece o alana ilaveler yapılır ve imzalanır.
 • Başvuru formu için verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması, okunmaması, imzasız olması gibi durumlarda form işleme alınmamaktadır.

Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelgeyi incelemek için tıklayınız.

İstisnai Vatandaşlık Başvuru Formu (VAT-4) incelemek ve pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Bu site resmi bir site olmadığından işlemlerinize başlamadan önce doğruluğunu ve güncelliğini teyit ettirmenizi tavsiye ederiz. İşlemleriniz için ilgili resmi siteleri kontrol etmeyi unutmayınız.

Ana Menü

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı