Bulgaristan Ticari Vize Evraklar

Bulgaristan Ticari Vize Başvurusu

Bulgaristan ticari vizesi, Bulgaristan Konsolosluğu tarafından hazırlanmış olup Bulgaristan’da ticari bir faaliyet yürütecek olan kişilere verilmektedir. Bulgaristan seyahati Bulgaristan’da ticari bir girişim, iş görüşmesi, fuar, toplantı ve konferansa katılacak olan kişiler,Bulgaristan'da şirket sahibi, Bulgaristan'da temsilciliği bulunan kişiler bu ülkeye olan yolculukları öncesi ticari Bulgar vizesi başvurularında bulunabilmektedirler. Bulgaristan ticari vizesi eğer kişinin ilk Bulgar vizesi başvurusu ise yüksek ihtimalle tek girişli olarak ve daha kısa süreli bir şekilde verilecektir. Uzun süreli Bulgar ticari vizesi ise ancak birkaç Bulgar vizesi alınmış olması halinde ve kişinin Bulgaristan'da gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri ispatlayan evraklar da verebilmesi ile mümkün olmaktadır. Bulgaristan ticari vize kısa süreli bir Bulgaristan vizesi kategorisidir. Maksimum 90 gün olarak verilirken ilk vize başvurularında bu süre daha kısa olacaktır. Verilen Bulgaristan Ticari vizesi uzun süreli uygun görüldüğü takdirde genellikle 6 aylık veya 1 yıllık periyotta verilmektedir.

Bulgaristan ticari vize için en önemli prosedür ise Bulgaristan’da ziyaret edilecek şirketten gelen davetiye yazısıdır. Bu davet yazısı Bulgaristan ticari vize işlemleri için son derece büyük önem taşırken davet yazısı olmaksızın Bulgaristan ticari vizesi başvurusu yapılamamaktadır. Türkiye'den Bulgaristan ticari vizesi başvurusu yapacak Türkler için Bulgaristan’dan gelen davetiye yazısı noter onaylı ve Bulgaristan yabancılar şubesi onayından geçmiş olması gerekmektedir. Bulgar’da şirketi veya şirket ortaklığı bulunan kişiler ise bu şirketin evraklarını Bulgar ticari vizesi için davetiye olarak kullanabileceklerdir.

bulgaristan konsolosluğu vize

Bulgaristan Ticari Vize  Evrakları Nelerdir?

Bulgaristan ticari vize evrakları aşağıdakı gibidir;

Pasaport: Bulgaristan Ticari Vize başvurusu için pasaportlarda aranan şartlar; seyahat tarihi dönüşü sonrası en az 6 ay geçerliliği olması; vizenin basılabilmesi için en az 2 boş sayfanın bulunması; son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması gerekir. Pasaportun orijinali ile birlikte kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın fotokopilerinin sunulması istenir.

NOT: Bulgaristan Ticari Vize başvurularında önceki yurt dışı seyahatlerine dair eski vizelerin sunulması başvurular açısından faydalı olacaktır. Eski pasaportta bulunan kişisel bilgilerin, işlenmiş sayfaların ve özellikle eski vizelerin fotokopileri başvuru dosyasına eklenmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahipleri işlemler için yalnız kendisini değil tüm aile bilgilerini içeren şekilde nüfus kayıt örneği sunmalıdır.

Banka Dökümü: Ticari vizeye başvuru yapacak kişiler Türkiye’de ya da ilgili diğer ülkede kendi adına açılmış olan en az 5000 TL bakiyeli, kaşeli ve imzalı banka hesap dökümü sunmalıdır.

Bulgaristan Vize Başvuru Formu: Bulgaristan Ticari Vize Başvuru Formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde; başvuru dosyasında yer alan evraklarda sunulan bilgileri destekleyici şekilde doldurulmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası: Ticari vizeye başvuracak kişiler, seyahatleri boyunca geçerli olacak şekilde seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. (acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Bulgaristan’da kalış süresini kapsayan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.)

Davetiye: Ticari vize başvuruları için sunulacak olan davetiyede başvuru sahibinin adı, daveti yapan kişi/şirketin adı ve iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır. Davet mektubu, Bulgaristan Yabancılar Şube onaylı olmalıdır.

Biyometrik Fotoğraf: Bulgaristan Konsolosluğu, Ticari Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın teknik özelliklerini  0.12-0.20 kalınlık ve düz bir yüzeye sahip mat materyal üzerine bastırılmış; 35 x 45 mm ölçülerde ve fotoğraftaki yüzün yüksekliği, çenenin en alçak noktasından başın en üst noktasına (saç dahil) kadar, 25 ila 35 mm arasında konumlanmasını ve fotoğrafın zemini açık gri olarak belirlemiştir. Parlak veya raster kağıt üzerine basılmış fotoğraflar geçersizdir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet biometrik renkli fotoğraf kabul edilmektedir.

Fotoğrafta için her iki kulak ve saçın 1 cm’sini görünür olması halinde başörtüsüne izin verilmektedir. Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere, gözlük gibi aksesuarlar yüzün net görülmesini engellemesi nedeniyle fotoğrafta bulunmamalıdır. 

Şirket Evrakları: Başvuru sahibinin Bulgaristan’da bir şirketi var ise o şirketin faaliyet belgesi ile şirketin borcunun olmadığına dair belgeyi dosyasına eklemesi gerekir. Bunlara ek olarak Bulgaristan noter onaylı kira kontratı ve kira kontratını yapan ev sahibinden noter onaylı taahhütname alması gerekir. İlgili ülkede bulunan şirket ile ilişkileri kanıtlayıcı fatura, gümrük beyannamesi, sözleşme gibi evrakların da başvuru için sunulması faydalı olacaktır.

İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler Nelerdir?

Bulgaristan Ticari Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

Bulgaristan Ticari Vize başvurusu yapan kişi Çalışan ise; Bulgaristan Konsolosluğu’na hitaben, antetli kağıda Kurum/Şirket İzin Belgesi - pozisyonu, ticari seyahatin amacı ve nedeni, görevi, işe devam taahhüdü gibi bilgileri içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Bulgaristan Ticari Vize başvurusu yapan kişi Şirket Sahibi ise; Bulgaristan Konsolosluğu’na hitaben, antetli kağıda, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli. BAĞ-KUR ödentisi.

Bulgaristan Ticari Vize başvusu yapan kişi Emekli ise; Noter tasdikli İş Sözleşmesi

Bulgaristan Ticari Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler:

Ticaret Sicil Gazetesi veya Sicil Kaydı- Bulgaristan Ticari Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- Bulgaristan Ticari Vize işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur.

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Faaliyet Belgesi-  son 3 ay içerisinde bağlı bulunulan ilin Ticaret Odasından çalışan şirket adına düzenlenmiş resmi belge.

Bulgaristan’da Bulgar-Türk ortaklığındaki şirketlere sahip /çalışan ve iş amacıyla sık sık Bulgaristan’ı ziyaret eden başvuru sahipleri, seyahatlerini bu sebebe dayandıracak belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Bulgaristan Ticari Vize başvuru sahibinin Bulgaristan’da şirket ortaklığı bulunuyorsa; Bulgaristan ile iş ilişkilerinizi ispatlayan anlaşma, sözleşme, gümrük beyannamesi fatura vb. gibi belgeler: -Bulgaristan’da kurulu firmanın Faaliyet Belgesi (agentsiya na spisvaniyata Udostovorenie), - Borcu yoktur kağıdı (lipsa na zadaljenie), - Bulgaristan’da başvuru sahibi adına faturalar ( son 6 aylık), - Bulgaristan’da Banka Hesap Dökümü, - Bulgaristan’da ikamet edilen evin Kira Kontratı sunulmalıdır.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Bulgaristan Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Şirket Banka Hesabında;seyahat harcamalarının karşılığı bakiyenin EURO/TL veya USD  olarak görmelidir.

Ayrıca, Bulgaristan Ticari Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

bulgaristan konsolosluğu vize

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Bulgaristan Ticari Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Veya, özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı (şirket adına ise isme verilmiş noterden onaylı vekaletname); Bulgaristan veya Turing’ten alınmış uluslar arası yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

Bulgaristan Ticari Vize Başvuru Formu

Bulgaristan ticari vize başvuru formu seyahat amacına ve kişilerin elindeki evraklara uygun olarak doldurulmalıdır. Davetiye ya da konaklama rezervasyon tarihlerine, seyahat amacına uygun olarak doldurulmalı ve birbiriyle çelişen ifadeler/tarihler/bilgiler yazılmamalıdır.

Başvuru formu, konsolosluk birimlerinin başvuru sahibini tanımak ve seyahat amaçlarını anlamak amacıyla hazırladığı vize başvuru evraklarından birisidir. Kişi, bu formu kişisel bilgilerini eksiksiz ve doğru yazmak kaydıyla doldurmalıdır.

Başvuru yapacak kişiden form için verilmesi istenen bilgiler, ulusal birey numarası, pasaport numarası, seyahat tarihleri- giriş/çıkış tarihleri, ne tür bir vizeye başvurulacağı, konaklama bilgileri (varsa davet eden kişi ya da kurumları adı, adresi, telefon ve faks numarası ya da konaklama yapılacak otelin adı, adresi, telefon numarası ve fak numarası), ülkede kaç gün kalınacağı, hangi sınır kapısından geçileceği, yolculuğunu gerçekleştireceği aracı, daha önce alınmış vizelerinin olup olmadığı gibi sorulardır.

Seyahat edecek kişiden, bu soruların cevabını elindeki belgelerle uyumlu olacak şekilde eksiksiz bir şekilde yazması istenir. Eğer başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise annesi/babası/vasisi formunu doldurarak imza bölümüne imza atmalıdır. Başvuru formları imzasız bir şekilde teslim edilmemelidir.

Seyahat edecek her kişi için bir form doldurulması zorunludur. Formların gerekli yerine şahısların biometrik fotoğrafı düzgün bir şekilde yapıştırılmalıdır.

Eksik ya da hatalı olarak doldurulan formlar işleme alınmamaktadır. Başvuru sahipleri kişisel bilgilerini ve diğer bilgileri formda hepsi için ayrılmış bölümlere doğru yazmalıdır. Aksi halde başvurular olumsuz sonuçlanabilir.

Bulgaristan ticari vize başvuru formu olarak ayrı bir form bulunmamaktadır. Seyahat edecek kişiler var olan formu seyahat amaçlarına uygun bir şekilde doldurmalıdır. Ticari seyahatler için kullanılacak davetiye ya da şirket evraklarında var olan bilgiler formun uygun yerlerine eksiksiz olarak yazılmalıdır.

Başvuru sahipleri seyahat masraflarını kendileri karşılıyor ise bunu formda belirtmeli, herhangi bir sponsor var ise de sponsora ait bilgileri gerekli bölümlere yazmalıdır.

Bulgaristan Ticari Vize Ücreti

Bulgaristan diplomatik temsilciliklerinin ticari vize başvuruları için talep ettiği ücret kişilerin seyahat sürelerine ve uyruklarına göre değişmektedir. Bazı ülke vatandaşları daha az vize ücreti öderken bazı ülke vatandaşları ise hiç vize ücreti ödemezler. Bulgaristan Konsolosluğunun başvuru için belirlediği ticari vize ücreti 60 Eurodur. Ancak Ermenistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Ukrayna ve Rusya vatandaşları için belirlenen vize ücreti 35 Eurodur.

-Kendi ülkelerinden Bulgar diplomatik temsilciliği bulunmayan kişiler en yakın ülkedeki temsilciliğe vize için başvuruda bulunmalıdır. Eğer ülkelerinde diplomatik temsilcilik yoksa başvuru yapacağı ülke için oturma izni şartı aranmaz.

-Sırbistan ve Makedonya vatandaşları vize başvurusu yaparken konsolosluk harç bedelinden muaftır, yalnızca hizmet/servis bedeli öderler.

-12 yaşından küçük çocuklar için vize harcı bulunmamaktadır. (12 yaşının doldurulmasına 1 gün kalaya kadar) Ancak eksiksiz bir başvuru dosyası hazırlanarak konsolosluk birimine sunulmalıdır.

-Vize başvuruları için dosya hazırlandıktan sonra ticari vize ücreti yatırılmalı ve dekont evrakların arasına eklenmelidir. Vize ücreti yatırılmayan ya da eksik yatırılan başvurular işleme alınmamaktadır. Ticari vize ücretleri konsoloslukların anlaşmalı olduğu bankalara yatırılabilir. Her temsilciliğin anlaşmalı olduğu banka farklı olabilir ve bu zamanla değişebilir.

  • Ankara Büyükelçiliğine başvuru yapacak kişiler vize harç bedellerini Garanti Bankası Şubeleri aracılığıyla Ankara Büyükelçiliği hesabına yatırabilir.
  • İstanbul Başkonsolosluğuna başvuru yapacak kişiler vize harç bedelini Garanti Bankası Şubelerinden İstanbul Başkonsolosluğu hesabına havale yaparak ödeyebilir.
  • Edirne Başkonsolosluğundan başvurularını gerçekleştirecek kişiler için ise anlaşmalı banka İş Bankası Şubeleridir.
  • Bursa Konsolosluğundan başvuru yapacak kişiler Garanti Bankası Şubelerinden konsolosluğun hesabına havale yaparak vize ücretini yatırabilir.

Ticari Davetiye ve Davet Mektubu Nasıl Yazılmaktadır?

Bulgaristan Ticari Vize başvuru dosyasında yer alması gereken Bulgaristan’dan gönderilmesi gereken resmi belgeler; Ticari Davetiye- Bulgaristan’da çalışılan firma tarafından, Yabancılar Şubesinden alınmalıdır.

Davet Yazısı-  Bulgaristan'dan Yabancılar Şubesi'nden çıkartıldıktan sonra Ticaret Odası’ndan onaylatılmış olarak sunulmalıdır.

Bulgaristan Konsolosluğu,davetiye resmi evrakların faks ve fotokopi nüshalarını Bulgaristan Ticari Vize başvurusu için onaylamamaktadır.

Not: Başvuru yapılan davetiyenin üzerine konsolosluk yetkililerinin kaşe vurması nedeniyle evrak bir daha kullanılamaz.

DİKKAT !

Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir, başvuru sahibini görüşme için çağırabilir ve herhangi bir açıklama yapmadan reddetme hakkına sahiptir. Hiçbir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez.

Bu site resmi bir site değildir. Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu işlemlerinize başlamadan önce mutlak suretle teyit ediniz. Vize ve vatandaşlık işlemlerinizle ilgili en güncel ve doğru bilgileri Bulgaristan Büyükelçiliği ve Bulgaristan Başkonsolosluğu’nun resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz. 

Bulgaristan Konsolosluğu, Bulgaristan Ticari Vizesi İçin Sıkça Sorulan Sorular

Ticari vize başvurusunda bulunmak istiyorum Bulgar firma bana davetiye yapamıyor, davetiyesiz ticari vize başvurusunda bulunabilir miyim?

Cevap:Ticari davetiye olmadan Konsolosluklarca ticari vize başvurusu kabul edilmemektedir.

Bir yıllık çok girişli vize nasıl alabilirim? 

Cevap:Çok girişli (multi vize) alabilmeniz için 1.ticari vizeden sonraki başvuruda iş ilişkilerinizi (ithalat, ihracat, sözleşme, anlaşma) ispatladıktan sonra  çok girişli vize alabilirisiniz ancak size verilecek vize sürecini Bulgaristan Konsolosluğu belirler.

5 tane turistik vizem var. 3 aylık ticari multi vize nasıl alabilirim? 

Cevap:Bulgaristan konsoloslukları vizeleri  6 ay ve 1 yıllık multi vize sıralamasına göre veriyor. Turistik vizelerinizin olması bir avantaj değil aksine, daha önce aldığınız turistik vizeler ile Bulgaristan’da iş yapmış, ticari faaliyetlerde bulunmuş iseniz çok girişli vizeyi almakta güçlük çekebilirsiniz.

Bulgaristan  kurulu şirketimin belgeleri ile Ticari vize başvurusu yaptım, vizeme red geldi, Neden olabilir? 

Cevap:Bulgaristan konsolosluğu vize bölümünden pasaportunuzu teslim ederken vizeniz olumsuz/Red ile sonuçlanmış ise size neden red olduğuna dair belge vermiş olmalılar. Bulgaristan konsolosluklarca/ Büyükelçiliklerce size verilen bu belgede vize başvurunuza neden Red geldiğinin sebebi açıklanmakta.

bulgaristan konsolosluğu vize

Duyurular

Bulgaristan Konsoloslukları Resmi Tatil Duyurusu

Bulgaristan Bağımsızlık Günü Dolayısıyla Resmi Tatil Bilindiği gibi 3 Mart Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından Milli Bağımsızlık Gün...
2018-03-15 15:55:14 Devamı...

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

31 Mayıs 2017 tarihli Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelge ile gerekli şart...
2018-01-02 17:48:09 Devamı...

Bulgaristan Konsolosluklarının Yılbaşında Kapalı Olduğu Günler

Değerli ziyaretçimiz; Bulgaristan Büyükelçiliği Ankara Bulgaristan Başkonsolosluğu İstanbul Bulgaristan Konsolosluğu Edirne Bulg...
2017-12-20 11:16:50 Devamı...

2014 SENESİNDEN İTİBAREN BULGARİSTANDA DEVAMLI OTURUM İZNİ

Bulgaristan  Vatandaşlık Satın Almak   Avrupa birliği ülkesi olan Bulgaristan yatırımcılara vatandaşlık hakkı tan...
2017-09-28 11:16:58 Devamı...
Tüm Duyurular
Ticari Vize