Bulgaristan Vatandaşlığı Alma

Bulgaristan Vatandaşlığı

Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gerekli  koşulları sağladıklarında ve gerekli prosedürleri uyguladıklarında Bulgar vatandaşlığı hakkı tanınmaktadır. Bulgar vatandaşlığı hakkı daha çok Bulgaristan ile göç veya aile gibi doğrudan bağları olan kişilere tanınsa da gerekli koşulları sağlayan diğer T.C. vatandaşları da Bulgar vatandaşlığı talebinde bulunma hakkına sahiptir. Türkiye’ye en fazla göç veren ülkelerden olan Bulgaristan vatandaşlığı içinde farklı dinamikler barındırsa da temel başlıklar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti'ne sınır komşusu olması sebebiyle göçmenlik ilişkilerinin en yoğun yaşandığı ülke Bulgaristan’dır. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki yüzlerce yıllık iletişim/etkileşim neticesinde 1989 ve 1978 göçleriyle vatandaşlık talepleri gün geçtikçe artmaktadır.  Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenlerin vatandaşlık talepleri Bulgaristan temsilcilikleri tarafından değerlendirilmektedir. Bulgar vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye vatandaşları için çeşitli prosedürler uygulanmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığına geçme prosedürler şu şekildedir:

 • Türkiye doğumlular için Bulgaristan vatandaşlığı alma
 • 51/78/89 göçmenlerinin Bulgaristan vatandaşlığı alması
 • Evlilik yolu ile Bulgar vatandaşlığı alma
 • Yatırımcılara Vatandaşlık Hakkı
 • Bulgaristan'da 5 yıldan Fazla kesintisiz yaşayanlara Vatandaşlık Hakkı

1951/78/89 Göçleri Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlığı Talebi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye farklı dönemlerde farklı nedenlerle pek çok gerçekleşmiş olsa da günümüzde göç nedeniyle vatandaşlık almak için yapılan başvurularda öne sürülen yıllar 1951, 1978, 1989’dur. Bu tarihlerde ve bu tarihler arasında Türkiye’ye göç eden kişiler gerekli koşulları sağladıklarında Bulgar vatandaşlıklarını tekrar kazanma hakkını elde edebilmektedirler.

Evlilik Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlığı Talebi

Bulgaristan vatandaşı olan biriyle gerçekleştirdiği evliliği sonucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına gerekli koşulları sağlaması şartıyla Bulgar vatandaşlığı hakkı tanınmaktadır. Başvuru sahibi evlilik cüzdanı ve oturum izniyle birlikte yaptığı başvuru sonrasındaki 5 yıllık süre sonucunda sabit oturum iznine sahip olabilmektedir. Kişi sabit oturum izniyle birlikte Bulgar vatandaşlığı talebinde bulunma hakkını elde etmiş olur. Evlilik veya göç sebebiyle  gerçekleştirilen Bulgaristan vatandaşlığı başvuru talebinde oturum süresi öncelikli önem taşımaktadır.  Bulgaristan vatandaşı ile üç yıl veya daha fazla evliliği bulunanlar, vatandaşlık talebinden en az üç yıl önce süresiz veya uzun süreli oturum iznine sahip olmalıdır.

Çocuklara Bulgaristan Vatandaşlığı Talebi

Annenin veya babanın Bulgaristan vatandaşı olması çocuğa da Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulma hakkı tanır.  18 yaşının altındaki çocuklar için yapılan başvuruları işlemleri, çocukların yasal işlem yaşının altında olması sebebiyle ebeveynleri ile birlikte yapılmaktadır.

Yatırım Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlığı Alma Talebi

Bulgaristan ile doğrudan bağları olmayan, fakat yatırımcı olarak uzun süreli bir girişimde bulunması sonucu gerekli koşulları sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunma hakkını elde eder. Bulgaristan’da şirket kuran kişiler 512 Bin Euro değerindeki Devlet Tahvil Bonosu’nu satın alarak elde ettikleri “yatırımcı belgesi” ile Bulgaristan vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler.  Bulgaristan vatandaşlarına birden fazla ülkeye vatandaş olabilme hakkı tanınmaktadır. Yatırımcıların en az bir yıl oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir. Bulgaristan’a sosyal, ticari, ekonomik, bilim, teknoloji gibi alanlarda katkı sağlayacak yatırımcıların ise  istisnai Vatandaşlık  başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

1978 Göçmenleri Bulgaristan Vatandaşlığı İçin  D Tipi Oturum İzni

Bulgaristan’da uzun süre kalabilme hakkını tanıyan D tipi vize ve sonrasında alınan sabit oturum izni, Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunan kişilerin sahip olması gereken altyapıyı oluşturmaktadır. Aile birleşimi gibi durumlarda Bulgaristan vatandaşlığı için yapılan başvurular değerlendirilirken Bulgaristan’da geçirilen sürenin önemli bir etkisi bulunmaktadır.  Ebeveynlerinden biri Bulgaristan vatandaşı olsa da kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerde; evlilik gerekçesiyle başvuruda bulunanlarda; ticari sebeple vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda uzun bir süre Bulgaristan’da yaşamış olma ve oturum izni almış olma şartı aranmaktadır. 

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Bulgaristan vatandaşlığı için gereklen işlemlerin vatandaşlık talebinde bulunan kişi tarafından  eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bulgaristan vatandaşlığı için öncelikli şart, vatandaşlık talebinde bulunan kişinin Bulgaristan’da  5 yıl süresiz oturma iznine sahip olmasıdır. Ayrıca Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunan kişi hüküm giymemiş olmalıdır. Bazı vatandaşlık prosedürlerinde kişinin Bulgarca bildiğine dair Bulgaristan Eğitim Bakanlığı onaylı dil belgesine sahip olma ve sözlü yazılı mülakattan geçme şartı aranmaktadır. Çifte vatandaşlık talebinde bulunan kişinin de aynı şekilde Bulgaristan Eğitim Bakanlığı onaylı dil belgesine sahip olması gerekmektedir.

Bulgar vatandaşlığına sahip biriyle evlenmiş kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı için evlilik sonrası ilk olarak D vizesini alması gerekmektedir. Evlilik gerekçesiyle Bulgaristan D vizesine sahip kişi Bulgaristan’a giriş yaptıktan sonra  Bulgar vatandaşı olan eşinin ikametinin olduğu yerdeki yabancılar şubesine geçici oturum iznini ibraz etmelidir. Bulgaristan Yabancılar Şubesi’ne yapılmış olan başvuru ortalama 7 iş gününde sonuçlanmaktadır. Oturum izni, başvuru sahibinin durumuna göre 3-6-12 ay süreli olarak değişebilmektedir. Evlilikten dolayı, aile birleşimi gerekçesiyle alınan oturum izni en fazla 5 yıl olabilir. 5 yıl geçici oturum izninin gerekliliklerinin yerine getirilmesiyle Bulgaristan Devleti söz konusu evlilik sürecini inceledikten sonra sabit oturum izni (postoyanno prebivavane) vermektedir. Sabit oturum iznine sahip olan kişi Bulgaristan vatandaşlık talebinde bulunabilir.

bulgaristan konsolosluğu vize

Türkiye Doğumlu 18 Yaş Altı Çocukların  Bulgar Vatandaşlığı Alma Şartları?

Türkiye doğumlu 18 yaşından küçüklerin Bulgaristan vatandaşlığı hakkı, ebeveynlerinden birinin Bulgar vatandaşı olması şartıyla edilmektedir. 18 yaşının altında olan kişinin ebeveynlerinden biri Bulgaristan vatandaşıysa kişi Bulgaristan vatandaşlığına geçebilmektedir, fakat bu durum için iki ebeveynin de yazılı izni olmalıdır.

Bulgaristan Vatandaşlığı İle İlgili Prosedür

Bulgaristan vatandaşlığı ile ilgili prosedür vatandaşığı edinme, yenileme ve vatandaşlıktan çıkma işlemleri olarak ayrılmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunacak olan kişi, Bulgaristan’ın yetkili diplomatik veya konsolosluk temsilcilerine dilekçesi ile birlikte müracaat etmelidir. Vatandaşlık için yapılan başvuru ve değişiklik talebi "Bulgaristan Vatandaşlığı" bölümü tarafından kabul edilmektedir. Başvuru yapılırken, başvuru sahibine görüşmeye gelmesi gereken tarih ve saat bildirilmektedir. Belirlenen gün ve tarih, yetkililerce oluşturulmuş görüşme takip çizelgesi çerçevesinde konsolosluğun yoğunluğunun az olduğu zamanlar esas alınarak oluşturulur. (Bulgaristan Vatandaşlığı Yasası’nın 5. Başlığındaki 13.maddenin 19.02.1999 yılında 1. Kanunun yürürlüğe girmesine istinaden). Görüşme Bulgaristan Vatandaşlığı Bölümü’nün yetkilisi tarafından evrakların kayıt sırasına göre yürütülmektedir. 


Başvuru sahibi yabancı uyruklu olduğu takdirde başvurusu, başvuru yaptığı ülke ile ikili yasal anlaşmalar çerçevesinde talep edilen ve kabul edilip anlaşmaya varılan kriterler baz alınarak ya da Bulgaristan Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Lahey’de 05 Ekim 1961’de imzalanan karşılıklı uluslararası Yabancı Kamu Belgeleri için Yasallaştırma Şartının Kaldırılması Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine istinaden başvuru belgelerinin orijinal, apostilli, Bulgarca’ya Bulgaristan’daki tercümanlarda tercüme edilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır. Vatandaşlık başvurusu için dilekçe sunulduktan sonra, başvuru sahibinin isminde herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, durumu açıklayan resmi belgelerin sunulması gerekmektedir.

Bu internet sitesi Bulgaristan Konsolosluğu'nun resmi sitesi değildir. Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu işlemlerinize başlamadan önce mutlak suretle teyit ediniz. Bulgaristan Vizesi ve vatandaşlık işlemlerinizle ilgili en güncel ve doğru bilgileri Bulgaristan Büyükelçiliği ve Bulgaristan Başkonsolosluğu’nun resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Gerekli Koşullar

Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan vatandaşlığı alabilmeleri için kişisel durumlarının uygunluğu dışında belli kriterleri sağlamaları da beklenmektedir:

 • Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen şartları yerine getirmesi
 • Başvuru işlemlerini Adalet Bakanlığı’na bağlı Bulgaristan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütmesi
 • 18 yaşının altındaki başvurularda ebeveynlerin izninin beyan edilmesi
 • Evlilik veya göç nedeniyle yapılan başvurularda oturum süresi
 • Hüküm giymemiş olması
 • Çifte vatandaşlık talebinde bulunacak kişinin Bulgaristan Eğitim Bakanığı’ndan onaylı dil belgesi
 • Bulgaristan’da geçimini sağlayacak bir işe sahip olması
 • Vatandaşlık için başvuru amacı ne olursa olsun beyan edilen bilgilerin kanıtlanması

 

Bulgaristan Vatandaşlığının Sonuçlanma Süresi

Bulgaristan vatandaşlığının sonuçlanma süresi başvuru amacına ve kişinin özel koşullarına göre değişebildiği gibi gerekli olan evrakların temini ve eksiksizliği de vatandaşlık başvurusu sonuçlanma sürecini etkilemektedir.

 

Kabul Saatleri : Vatandaşlık edinme, yenileme ve vatandaşlıktan çıkma için başvurular – 
Hafta İçi Hergün : 09:00 – 12:30  /  13:30 – 17:30

 

Adres: Bulgaristan Adalet Bakanlığı – Bulgaristan Vatandaşlığı Bölümü
Aksakov Sk. No:5  SOFİA  /  e-mail:  bgcitizen@justice.government.bg

 

bulgaristan konsolosluğu vize

 

 

Duyurular

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

31 Mayıs 2017 tarihli Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelge ile gerekli şart...
2018-01-02 17:48:09 Devamı...

Bulgaristan Konsolosluklarının Yılbaşında Kapalı Olduğu Günler

Değerli ziyaretçimiz; Bulgaristan Büyükelçiliği Ankara Bulgaristan Başkonsolosluğu İstanbul Bulgaristan Konsolosluğu Edirne Bulg...
2017-12-20 11:16:50 Devamı...

2014 SENESİNDEN İTİBAREN BULGARİSTANDA DEVAMLI OTURUM İZNİ

Bulgaristan  Vatandaşlık Satın Almak   Avrupa birliği ülkesi olan Bulgaristan yatırımcılara vatandaşlık hakkı tan...
2017-09-28 11:16:58 Devamı...

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil! Bursa Bulgaristan Başkonsolosluğu 24.03.2017 ve 27.03.2017 tarihlerinde Millet Meclis...
2017-03-27 12:30:05 Devamı...
Tüm Duyurular
Bulgaristan Vatandaşlığı