Bulgaristan Oturum İzni

Bulgaristan’da uzun süreli ikamet için başvuru sahiplerinin öncelikle d vize başvurusu yapması gerekir. D vizeler, başvuru sahibine 3 aydan daha uzun bir süre konaklama imkanı verir. Kişiler oturum izni alabilmek için önce d vize almalıdır. D vize başvuru prosedürleri ise seyahat amacına göre farklılaşır. Evlilik dolayısıyla yapılan d vize başvuruları için yerine getirilmesi gereken prosedürlerle Bulgaristan’da şirket kurmak amacıyla oturum izni talep edenlerin yerine getirmesi gereken prosedürler birbirinden farklıdır.

Uzun süreli ikamet izni almak için başvuru koşulları hangi amaçla oturum talep edildiğine göre değişir. Oturum izni, aile birleşimi, vatandaşlık işlemleri, eğitim, sağlık (tedavi), temsilcilik açma, yatırım vb. amaçlarla talep edilebilir. D vizeler hangi amaçla talep edildiyse sonrasında alınacak olan oturum izinleri de o amaca yönelik talep edilmelidir.

DİKKAT!

Başvuru sahipleri, d vize başvurusu sonrasında almış oldukları vize ile ülkeye giriş yaptıktan son oturum izni için Yabancılar Şubesine başvuru yapılmalıdır. 

Bulgaristan oturum izni

Bulgaristan Oturum İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan vize işlemleri ile ilgili en çok merak edilen kısımlardan biri oturum izni nasıl alınır sorusudur. D vize, ilgili ülkede uzun süre konaklamak isteyen kişiler tarafından talep edilir. Başvuru sahipleri d vizeyi aldıktan sonra ise ise oturum kartı başvurusu yapabilir.

Turizm, iş gezisi, transit, aile ziyaret amaçlı vizeler d vizeye kategorisine girmez. Bu vizeler kısa süreli seyahatleri kapsamaktadır. Kısa süreli seyahatler başvuru sahibine en fazla 90 günlük kalış izni verirken uzun süreli kalış vizesi olan d vizeler ya da başka bir adıyla d tipi oturum vizesi/oturum izni kişilere 90 günden fazla konaklama hakkı verir.

Bu vizenin talep edilebilmesi için konsolosluk birimine uzun süre ikamet etmeyi gerektiren sebepler sunulması gerekir. Sunulan sebeplerin doğruluğunu kanıtlayan evraklar da başvuruların olmazsa olmazıdır. Kişi Bulgar vatandaşı ile evlenmiş ve bu sebeple Bulgaristan’da uzun süre ikamet etmeyi istiyorsa evliliğinin geçerli olduğunu konsolosluk birimine kanıtlaması gerekir. Eğer sunulan evraklar gerçeği yansıtmaz ise yapılan başvuruların ret ile sonuçlanması olasıdır.

D vize kapsamında başvuru yapılabilecek bir başka durum ise kişinin Türkiye’de bulunan şirketinin Bulgaristan’da ticari temsilciliğini açmış olmasıdır. İlgili ülkede açılan bu şirket üzerinden d vize başvurusu yapılabilmektedir. Temsilcilik açmak için vergi borcunun olmadığını gösterir belge, temsilciliğin bulunduğu adres için en az 1 yıllık kira kontratı veya tapu belgesi, şirket evrakları gibi belgelerin sunulması gerekir.

Sayılan durumlara ek olarak eğitim ve tedavi amacıyla talep edilen d vize ile emekli olanların ve göçmen vatandaşların uzun süreli kalış için talep ettikleri d vize kategorileri de bulunmaktadır. Öğrencilerin Bulgaristan’daki okula kabul edildiğini gösteren belgeleri, emeklilerin emekliliğini kanıtlayan belgeleri, tedavi amacıyla gidenlerin ise tedavi göreceği sağlık kuruluşundan aldığı belgeleri başvuru için sunması gerekir. Göçmen vatandaşların ise isim denklik belgesi ve Bulgaristan doğum belgesini diğer gerekli evraklarıyla birlikte ibraz etmesi gerekir.

Bulgaristan’da uzun süreli ikamet izni için;

  • Kişilerin başvuru yapacağı vize türüne uygun evrakların detayları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
  • Evraklar konusunda yeterli bilgiye ulaşıldığında hazırlık süreci başlamalıdır. Başvuru dosyaları vize türüne uygun ve doğru evraklar ile hazırlanmalıdır.
  • Evrakların sunulması için konsolosluk biriminden randevu talep edilmelidir. Bazı konsolosluk birimleri talep azlığından dolayı randevusuz da başvuru kabul edebilir. Lütfen bu bilgiyi teyit ediniz.
  • Sunulacak evrakların tercüme tasdik işlemleri yapılmalıdır. Başvuru aşamalarına geçmeden hangi evrakların apostilli olması gerektiği konusunda mutlaka bilgi alınmalıdır.
  • Titizlikle hazırlanan evraklar ve başvuru için yatırılmış olan banka dekontu ilgili konsolosluk birimine sunulmalıdır.
  • Sunulan dosyada herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru işleme alınır ve yaklaşık 45-60 gün içinde sonuçlanır.  Sonuçlanma süreleri başvuruların durumuna göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda konsolosluk biriminin iş yoğunluğu, resmi tatiller de başvuru sürecini etkileyen durumlar arasındadır.

Başvuruları değerlendirme ve sonuçlandırma yetkisi sadece Bulgar diplomatik temsilciliğindedir. Sunulan evrakların tam ve doğru olması vize başvurularının olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmez. Bu konuda yetki sadece ilgili konsolosluk birimindedir.

Bulgaristan oturum izni

NOT!

D vize ile Bulgaristan’a giriş yapıldıktan sonra Yabancılar şubesine oturum kartı için yapılan başvuruda da benzer evraklar sunulur. Örneğin evlilik dolayısı ile talep edilen oturum izni için, Bulgar vatandaşı olan kişi, eşinin tüm bakım ve masraflarını karşılamayı taahhüt eden belgeler ile eşin sabıka kaydı ve evlilik cüzdanını yetkili makama sunar. 15 gün sonra oturum izni alınıp alınamayacağı ve bu oturum izninin ne kadar süreli verileceği belli olur. Oturum izni verilirse başvuru sahibinin Yabancılar Şubesinde parmak izi ve fotoğraf taraması yapılır. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra oturum kartı başvurusu tamamlanır.

Bulgaristan Oturum İzni İle Avrupa’ya Nasıl Gidilir?

Bulgaristan, Avrupa Birliğine üye ülkelerdendir. Dolayısıyla Bulgar vatandaşları aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşıdır. Oturum izni başvurusu eş üzerinden yapıldıysa kişiler eşleriyle birlikte olmak üzere ilgili ülkelere seyahat hakkı kazanırlar. Ancak bu kişiler oturum kartıyla birlikte tek başına vizesiz seyahat edemezler. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu ülkelere oturum izni ile vizesiz seyahat edilebilmesi için oturumu olan kişinin Bulgar vatandaşı eşi de yanında olmalıdır.

Oturum izinleri d vize başvurularının ardından alınır. Kişi, d vize almadan kısa süreli almış olduğu c vize ile Bulgaristan’dan oturum izni talep edemez. Dolayısıyla ilgili ülkede uzun süreli ikamet için öncelikle d vize alınmalı ardından ise oturum izni için Bulgaristan’daki Yabancılar Şubesine başvurulmalıdır.

Bulgaristan oturum izni ile Avrupa seyahati bazı durumlarda mümkün olurken bazı durumlarda mümkün olmamaktadır. Eşi Bulgar vatandaşı olan kişiler almış oldukları oturum kartıyla Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilirler. Teoride bu bilgi kullanılır. Ancak uygulaması her ülkeye göre değişmektedir. Burada önemli olan, kişinin oturum iznini hangi sebeple elde ettiğidir. Ancak Avrupa ülkelerinin kimi, oturumun nasıl elde edildiğine bakılmaksızın giriş izni verirken kimi ülkeler ise kişinin yanında eşi olsa dair giriş izni vermemektedir.

Oturum kartı ile Avrupa ülkelerine vizesiz giriş hakkı kazanan kişiler, gerekli prosedürlerin tamamını sağlasa bile sınır yetkilileri tarafından ülkeye alınmayabilir. Seyahat edilmek istenen ülke girişlerinde inisiyatif her zaman sınır polislerine aittir. Seyahat sırasında kişilerin yanında gerekli belgeleri bulundurması önemlidir. Bulgar vatandaşı ile olan evliliği kanıtlayan evlilik cüzdanı, oturum kartı, seyahat masrafları için yeterli miktarda para, konaklama rezervasyonları gibi belgeleri sınır yetkilileri görmek isteyebilir. Böyle bir durumda ülkeye giriş yapabilmek için istenilen belgelerin sunulmasında fayda vardır.

Oturum iznini daha farklı yollardan elde eden kişiler için kesin giriş yasağı söz konusu değildir. Ülkeye girişler tamamen sınır yetkililerin takdirine bağlıdır. Bazı durumlarda çok titiz davranılırken bazı durumlarda esnek davranılabilir. Sınır yetkilileri kişilerden geçerli bir vize talep ettiğinde eğer seyahate devam edilmek isteniyorsa ilgili ülke konsolosluğundan vize alınmalıdır.

Bulgaristan oturum izni

Bulgaristan Oturma İzni İle Yunanistan

Bulgaristan’dan alınan oturma izni ile Yunanistan’a gitmek mümkündür. Ancak bu durum oturum izninin hangi dayanakla alındığına göre değişir. Evlilik dolayısıyla alınan oturma izni ile yanında Bulgar vatandaşı eş olması koşuluyla kişiler Yunanistan’a giriş yapabilir. Ancak bu bilginin pratikte uygulanması her zaman bu sonucu doğurmaz. Ülke girişlerinde sınır yetkilileri yaptıkları kontroller sonucunda kişileri ülkeye almama hakkına sahiptir.

Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinden biridir. Bulgar liçna kartaya sahip olan vatandaşlar vizesiz tüm Avrupa ülkelerine dolayısıyla Yunanistan’a seyahat edebilirler. Ancak Bulgar oturma iznine sahip olan kişilerin tek başına Avrupa ülkelerine girme hakkı yoktur. Bu kişiler, seyahatlerini Bulgar vatandaşı olan eşleriyle birlikte ya da seyahat etmek istediği ülkenin vize koşullarını yerine getirmek koşulu ile gerçekleştirebilirler. Bulgar oturum kartına sahip olanlar tek başına seyahat etmek için schengen vizesi almalıdır.

Bulgaristan oturma iznine sahip olan vatandaşlar yanlarında Bulgar vatandaşı eşi olsa bile girişte yapılan kontroller sırasında ülkeye alınmayabilir. Bu kişilerin yanlarında mutlaka evlilik cüzdanı, oturum kartı ve gerekli olan diğer belgeleri bulundurması gerekir. Sınır polisi belgeleri inceleyerek ülkeye giriş izni verebilir. Bu konuda yetki tamamen sınır görevlilerindedir.

Duyurular

Bulgaristan Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Alma Hakkı

31 Mayıs 2017 tarihli Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları adlı genelge ile gerekli şart...
2018-01-02 17:48:09 Devamı...

Bulgaristan Konsolosluklarının Yılbaşında Kapalı Olduğu Günler

Değerli ziyaretçimiz; Bulgaristan Büyükelçiliği Ankara Bulgaristan Başkonsolosluğu İstanbul Bulgaristan Konsolosluğu Edirne Bulg...
2017-12-20 11:16:50 Devamı...

2014 SENESİNDEN İTİBAREN BULGARİSTANDA DEVAMLI OTURUM İZNİ

Bulgaristan  Vatandaşlık Satın Almak   Avrupa birliği ülkesi olan Bulgaristan yatırımcılara vatandaşlık hakkı tan...
2017-09-28 11:16:58 Devamı...

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil

Bursa Bulgaristan Konsolosluğu Seçimlerden Dolayı Tatil! Bursa Bulgaristan Başkonsolosluğu 24.03.2017 ve 27.03.2017 tarihlerinde Millet Meclis...
2017-03-27 12:30:05 Devamı...
Tüm Duyurular
Bulgaristan Oturum İzni